ROT-AVDRAG

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag.

Som privatperson har du ofta möjlighet att utnttja ROT-avdrag på arbetet vi utför. Allt det administrativa sköter vi för dig.

När du lämnat personnummer och fastighetsbeteckning till oss så kan vi fakturera skatteverket direkt. Du betalar alltså bara halva kostnaden för det utförda arbetet.

ROT-avdrag innebär alltså att du kan få 30% på arbetet. Och det kan betyda en hel del. Prata med oss om du undrar över något.